UA19 - Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona. Dotacje przyznaje Rada Miasta Włocławek na wniosek Prezydenta Miasta.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Rykowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-43-35
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodny z załącznikiem nr 1 ustalonym Zarządzeniem nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r.
   2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w załączniku nr 1 Zarządzenia nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Zgodnie z § 6 ust. 4 Uchwały nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016 r. w przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje, lub zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Prezydent Miasta Włocławek może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem naboru.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – j.t., z późn. zm.).
   2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 – j.t., z późn. zm.).
   3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 – j.t., z późn. zm.).
   4. Uchwały nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1036).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>