UA19 - Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 01 lutego 2021r. do 03 marca 2021r.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Kalinowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Telefon kontaktowy 54 414-42-95
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
  • Wymagane dokumenty 1) Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodny
   z załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r.

   2) Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Zgodnie z § 4 ust. 5 Uchwały nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w przypadku nierozdzielenia w danym roku budżetowym wszystkich środków przeznaczonych na dotacje, lub zwiększenia środków finansowych na dotacje w ciągu roku budżetowego Prezydent Miasta Włocławek może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem naboru.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zmianami).
   2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r. poz. 282 z późn. zmianami).
   3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 869 z późn. zmianami).
   4. Uchwała nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 194).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>