Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o terminie sesji

Przewodniczący Rady Miasta informuje o zwołaniu sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której  rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Miasto Włocławek za rok 2018 i przeprowadzona debata.

Sesja odbędzie się w  dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13.

Stosownie do art. 28aa ust. 6 ustawy z 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasto Włocławek za rok 2018 mieszkańcy Miasta mogą zabierać głos. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z ww. uprawnienia winni złożyć do sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi  o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian