Informacje ogólne

informacje_ogolne

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Podstawowe cele powszechnego spisu rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych,
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat,
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD,
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1728 oraz z 2020 r. poz. 1486).

Udział w spisie jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu przekazuje dane w formie:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego,
 • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego
  z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

Spis będzie przeprowadzany w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych użytkowanych przez osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) spisem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o minimalnej skali produkcji:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 • 0,5 ha – dla chmielu,
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha – dla tytoniu,
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk– dla świń ogółem,
 • 5 sztuk – dla loch,
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 • 20 pni – dla pszczół.

Wykaz danych zbieranych w ramach spisu rolnego jest określony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod nr tel. 54 414 42 68 oraz 54 414 42 38 w Gminnym Biurze Spisowym we Włocławku, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>