Inspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Środowiska
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2021-07-22
  • Termin składania dokumentów2021-07-27
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) predyspozycje osobowościowe: sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówBrak.
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, z powodu nie spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian