Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”

Uwaga

Instrukcja rozpakowania Regulaminu część B VIDEO

Proszę pobrać skompresowane pliki załącznika „Regulamin część B merytoryczna” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , a następnie zmienić rozszerzenie zip na rozszerzenie z01,z02 przy następujących plikach :

Początkowa nazwa pliku Finalna nazwa pliku po zmianie rozszerzenia ma wyglądać następująco
Regulamin część B merytoryczna_z01.zip Regulamin część B merytoryczna.z01
Regulamin część B merytoryczna_z02.zip Regulamin część B merytoryczna.z02

aby zmienić rozszerzenie klikamy myszką na dany plik i naciskamy prawym klawiszem myszy , następnie wybieramy opcje zmień nazwę , następnie po kropce wpisujemy nowe rozszerzenie zgonie z opisem tabeli z01..z02 , następnie zatwierdzany zmianę klikając w klawisz TAK.

Uwaga w pliku : Regulamin część B merytoryczna.zip nic nie zmieniamy.

Po zmianie wszystkich rozszerzeń na z01,z02 otwieramy plik Regulamin część B merytoryczna.zip i rozpakowujemy specyfikacje.

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Konkurs
  • Finansowanie Gmina Miasto Włocławek
  • Data ogłoszenia 29.12.2020
  • Data składania ofert 21.01.2021
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 21.01.2021
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty elektronicznie na adres: woonerf@um.wloclawek.pl lub pisemnie - Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek
  • Numer UZP/TED 520558064-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian