Konkurs realizacyjny, otwarty jednoetapowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Konkurs
  • Finansowanie Gmina Miasto Włocławek
  • Data ogłoszenia 30.07.2020
  • Data składania ofert 10.08.2020
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 10.08.2020
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty elektronicznie na adres: mrafalska@um.wloclawek.pl
  • Numer UZP/TED 520140131-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian