Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania

 1. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr 77/XX/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.
 2. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zawiśle pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wisły, granicą miasta.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr 89/XXI/2008 z dnia 6 października 2008r.
 3. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie Alei Królowej Jadwigi, ulicy Kruszyńskiej oraz terenów kolejowych.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr IX/72/11 z dnia 9 maja 2011r.
 4. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mielęcińskiej, Al. Jana Pawła II, Kościelnej, Ziołowej.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XII/151/11 z dnia 29 sierpnia 2011r.
 5. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XIX/30/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. – projekt wyłożony: Tekst miejscowego planu (pdf) i rysunek miejscowego planu (jpg) oraz Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst (pdf)
 6. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Wieniecką, Wysoką, Kapitulną, Borowską, Jasną i Obwodową oraz w rejonie ulicy Lisek.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XXXIV/63/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.
 7. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Płockiej i Alei ks. J. Popiełuszki, pomiędzy kanałem A, rzeką Wisłą, ulicą Płocką i Aleją Kazimierza Wielkiego.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XXVI/190/2012 z dnia 29 października 2012r. –projekt wyłożony: Tekst miejscowego planu (pdf) i rysunek miejscowego planu (jpg) oraz prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)
 8. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei Ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ul. Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XXXIV/119/2017 z dnia 24 października 2017r.– projekt wyłożony: Tekst miejscowego planu (pdf) i rysunek miejscowego planu (jpg) oraz prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)
 9. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr XLIV/62/2018 z dnia 5 czerwca 2018r
 10. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem rzeki Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej.
  Uchwała RMW o przystąpieniu Nr IX/64/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r.
 11. Projekt mpzp miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Okrzei, Wroniej, Witosa, Nowomiejskiej, Chopina, Okrężnej i Wierzbowej.
  Uchwała Nr X/76/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019r.
 12. Projekt mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły
  Uchwała Nr XXII/58/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r.
 13. Projekt mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły
  Uchwała Nr XXII/59/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2020 r.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>