Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ,,Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek’’ z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2020r. poz.1944), podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywanym projekcie  ,,Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek’’ z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dokumentacja została podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miasta Włocławek http://www.bip.um.wlocl.pl. i na stronie https://wloclawek.konsultacjejst.pl/ oraz wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja p.2 w godzinach urzędowania. Z uwagi na obostrzenia związane z działaniami mającymi na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, osoby chcące zapoznać się z opracowywanym projektem będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty po nr telefonów: (54) 414 4185, (54) 414 4121. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021r.

  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek lub telefonicznie 54 414-41-85,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na dostępnym na stronie https://wloclawek.konsultacjejst.pl/ Formularzu Konsultacyjnym bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian