Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zadaszenia nad poletkami magazynowymi odpadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków na terenie działek nr 10/19, 11/5 obręb Włocławek KM 24 położonych przy ul. Toruńskiej 150 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowanego przez Pana Józefa Strzeleckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zadaszenia nad poletkami magazynowymi odpadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków na terenie działek nr 10/19, 11/5 obręb Włocławek KM 24 położonych przy ul. Toruńskiej 150 we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian