Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01d Profesjonalna rejestracja pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01e Wyrejestrowanie pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02 Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02a Wpisywanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT,) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02b Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na wniosek właściciela pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02c Tablice rejestracyjne: utrata, zniszczenie, dodatkowa na bagażnik. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02d Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02e Zmiana nazwiska, adresu, rodzaju pojazdu oraz inne zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03 Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03a Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03b Wydawanie międzynarodowych praw jazdy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03c Wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03d Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03e Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03f Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia Szczegóły
« 1 2 3 4 741 742 »