Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej 0,4kv – budowa linii kablowej 0,4 kv, na terenie dz. nr 26 obręb Włocławek KM 92, dz. nr 8/3, 17/2, 39 obręb Włocławek KM 94 przy ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej 0,4kv – budowa linii kablowej 0,4 kv, na terenie dz. nr 2, 3/2, 41/6 obręb Włocławek KM 94, dz. nr 2, 1/32, 1/65, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 22, 26 obręb Włocławek KM 92 przy ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 191/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego na kadencję w latach 2021 – 2024. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 190/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku, ul. Ogniowa 2 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 189/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku, ul. Toruńska 77/83 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 188/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 187/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, ul. Bulwary 4 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 186/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 185/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku, ul. Gałczyńskiego 9 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 184/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 14 we Włocławku, ul. Bukowa 9 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 183/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 10 we Włocławku, ul. Starodębska 21b Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 182/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 7 we Włocławku, ul. Gniazdowskiego 7 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 181/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 180/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 30 we Włocławku, ul. Kaliska 85 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 179/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 26 we Włocławku, ul. Radosna 3 Szczegóły
« 1 2 3 4 693 694 »