Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-03g Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04 Wydawanie zaświadczeń na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04a Udzielanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04b Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04c Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04d Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-04e Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-05 Wydawanie uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-05a Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06 Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06a Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-06b Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-07 Usuwanie pojazdów z dróg miasta Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-08 Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 4/14, 4/18 obręb Włocławek KM 13 przy ul. Dobrzyńskiej Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 741 742 »