Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Zarządzenie nr 367/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Dziewińskiej i ul. Kaliskiej, oznaczonych jako działki nr 22/36, 22/37, 22/38, 40/9, 42/27, 42/28, 42/29, 38/29, 38/30, 38/31, 40/12 (obręb Włocławek KM 75) o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do trzech lat w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Zarządzenie nr 366/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia trybu wyboru Reprezentacji Osób Zatrudnionych do podjęcia ustaleń w sprawie wyboru oferty pracowniczego planu kapitałowego w Urzędzie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 126/5, 99/5 obręb Krzywa Góra, dz. nr 29/2, 31/18 obręb Korabniki przy ul. Pochyłej i ul. Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Zarządzenie nr 365/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia zasad zakupu biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej we Włocławku za pomocą karty płatniczej z wykorzystaniem systemu Open Payment System (OPS). Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 24. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4kV w ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, złącza SN oraz stacji transformatorowej 0,4/15 kV na terenie dz. nr 3/10, 4/3 obręb Włocławek KM 61, dz. nr 81/4, 25/8 obręb Włocławek KM 59 położonych przy ul. Kapitulnej i ul. Jastrzębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Zarządzenie nr 360/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (108/dec/2020) Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.10.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 W dniu 17 października 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.10.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (126/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 72 dz. nr 14 KM 105 Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Zarządzenie nr 364/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego utworzenie Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 640 641 »