Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 Zarządzenie nr 178/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 maja 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, ul. Urocza 1 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7, dz. nr 88 obręb Włocławek KM 76. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wież chłodniczych wraz z armaturą, instalacjami i budowlanymi obiektami towarzyszącymi, na terenie dz. nr 17/1 obręb 0008 Azoty przy ulicy Krzywa Góra we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10-12, dz. nr 38/25 obręb Włocławek KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Gminy Miasto Włocławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Postanowienie o zmianie zabezpieczenia roszczeń (3/post/2021) Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 W dniu 15 maja 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Decyzja (46/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (59/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (45/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (58/wnio/2021) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 693 694 »