Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Geodezji i Kartografii
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2021-06-15
  • Termin składania dokumentów2021-06-25
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, (poprzez wrzucenie do urny) w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe – kierunek geodezja i kartografia;
   b) znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Cywilnego,
   o samorządzie gminnym, prawo o ustroju sądów powszechnych,
   o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność
   ich stosowania;
   c) niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
   d) obywatelstwo polskie;
   e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   g) nieposzlakowana opinia;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Bank Osnów, Mdok, Adres, EWOPIS, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych.
   b. predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, samodzielność, postawa etyczna, umiejętność planowania i organizowania pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Edyta Pińska zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Edyta Pińska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego
   i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem. Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian