Podinspektor ds. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Miasta i ustalania opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Miasta i ustalania opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2021-07-16
  • Termin składania dokumentów2021-07-22
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku: mile widziane;
   2) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, zdyscyplinowanie i postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Anna Kisielewska - Przyborska zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruBrak.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian