Porządek obrad komisji Edukacji odbywającego się 20 listopada 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu nr 14/2017 z dnia 23 października 2017 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 20128.
  6. Opinia do „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”.
  7. Opinia do „Informacji dotyczącej przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży miasta Włocławek”.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

Informacje

Rejestr zmian