Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 20 marca 2018 roku

Komisja Edukacji Rady Miasta odbędzie swoje posiedzenie w dniu 20 marca  br. o godzinie 13:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rybek 11/13.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 5 lutego 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształtowaniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  5. Sprawozdanie na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian