Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 12 kwietnia 2018 roku

Dnia 12 kwietnia br. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
 2. otwarcie obrad,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 27 marca 2018 roku,
 5. zmiany do porządku obrad.
 6. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017 rok.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.
 10. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Włocławka” w 2018 roku.
 11. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian