Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 17 kwietnia 2018 roku

Dnia 17 kwietnia br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta  w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  2. otwarcie obrad,
  3. stwierdzenie quorum,
  4. przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 27 marca 2018 roku,
  5. zmiany do porządku obrad.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian