Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 18 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  1. a) otwarcie obrad
  2. b) stwierdzenie quorum
  3. c) przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 27 grudnia 2016 r.,
  4. d) zmiany do porządku obrad.
  1. Sprawozdanie Miasta Włocławek za 2016 rok.
  1. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów Dni Włocławka 2017.
  1. Wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian