Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 19 czerwca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  19 czerwca 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia tj. z dnia 18 kwietnia 2017 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  5. Zapoznanie się z informacją na temat oceny stanu obiektów objętych ochroną konserwatorską w mieście.
  6. Opinia do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
  7. Zapoznanie się z informacją nt. stanu zadłużenia klubów sportowych wobec Ośrodka Sportu i Rekreacji, stan rozliczeń dotacji za 2016 r. klubów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
  8. Wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian