Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 20 marca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  20 marca 2017r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

· otwarcie posiedzenia

· stwierdzenie quorum

·  przyjęcie protokołu 1/2017 z dnia 21 lutego 2017

· zmiany porządku obrad

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

3. Zajęcie stanowiska w sprawie stawek wynajmu za basen w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

4. Informacja na temat przygotowań do Jarmarku Świątecznego 2017

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian