Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 21 listopada

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  21 listopada  2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe:

a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokół nr nr 9 z dnia 17 października 2016 r.,
d) zmiany do porządku obrad.

2. Projekt budżetu Miasta Włocławek na 2017 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

4. Projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

5. „Informacja na temat przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek”.

6. Sprawy bieżące Komisji, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian