Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 21 lutego 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  21 lutego 2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a) otwarcie obrad

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 27 grudnia 2016 r.,

d) zmiany do porządku obrad.

2.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony Kultury.

3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.

4. Przyjęcie sprawozdania z Komisji Kultury i Sportu za 2016 rok.

5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Kultury i Sportu na 2017 rok.

6.Wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian