Porządek obrad komisji Kultury i Sportu odbywającego się 21 sierpnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  21 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno – porządkowe:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 19 czerwca 2017 r.,

d) zmiany do porządku obrad.

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom.

3. Rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu odbytych obchodów Dni Włocławka.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian