Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 27 marca 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 27 marca  2018r. o godz. 845 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • zmiany porządku obrad
  1. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian