Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 6 stycznia 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 6 stycznia 2018r. o godz. 830  w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • zmiany porządku obrad
  1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian