Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 21 grudnia

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  21 grudnia  2016r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 25.11.2016 r.
d) zmiany do porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian