Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2018)

  • Nr karty/rok 5/post/2018
  • Rodzaj dokumentu Postanowienia (5/post/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.102.2017
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 12.03.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.03.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414-43-07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 245/wnio/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.03.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian