Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (7/post/2016)

  • Nr karty/rok 7/post/2016
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie (7/post/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (7/post/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wymiana, remont, budowa lub przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, Włocławek, Al. Jana Pawła II dz. nr 24/2, 24/1, 25, 33, 43/2 obręb Michelin KM 13; dz. nr 37 obręb Michelin KM 2; dz. nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 1.
  • Znak sprawy S.6220.17.2016
  • Dokument wytworzył gł. specjalista Iwona Walicka
  • Data dokumentu 26.04.2016
  • Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Włocławek Dyrektor Wydziału Środowiska Monika Szudzikowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/wnio/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian