Lista projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie – Włocławski Budżet Obywatelski na rok 2020

17 września 2019 roku rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 1 października 2019, a ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Głosować można tradycyjnie i elektronicznie.

Urny, do których można wrzucać wypełnione formularze głosowania, są dostępne w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a i jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

System do e-głosowania jest dostępny w serwisie: https://bo.wloclawek.eu/  Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Osoba głosująca dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrany projekt.

Wszystkie materiały, w tym szczegółowe informacje i karty do głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na: https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/do-pobrania-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian