Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Korekta podstawowej kwota dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego obowiązujących od 01.01.2021 r. 13:27 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie : Burmistrz Lubrańca zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin” 13:05 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV – budowa linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1/2, 2/2, 3/3, 4/3, 6, 7/3, 10/3, 13, 14, 25/1, 28/3, 29/2, 34/2, 36/2, 40/2, 43, 45/2, 46, 48, 52, 53, 54/1, 54/8, 56/2, 75/1, 76, 77/2, 80/2, 85, 96/1, 96/6, 97/4, 98 obręb Włocławek KM 90 i działki nr 26 obręb Włocławek KM 92 w ulicy Płockiej we Włocławku. 12:09 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Podinspektor ds. energetycznych w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii 12:05 14-05-2021 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Zgłoszenie przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV – budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 63/3, 63/5, 75/1, 96/6, 97/1, 97/4, 98 obręb Włocławek KM 90 oraz dz. nr 22/3, 23/1, 25/3, 25/6, 32/1, 34/1, 44/3, 44/6, 47/1, 56/4 obręb Włocławek KM 112/2 przy ulicy Płocka, Zielna, Papieżka we Włocławku 11:39 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowy linii kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 2/22 obręb Włocławek KM 104; dz. nr 2/9, 7/1, 7/2, 8/2, 9, 10/2, 11/3, 13/3, 13/12, 14 obręb Włocławek KM 89; dz. nr 96/6 obręb Włocławek KM 90 w ulicy Płockiej we Włocławku. 11:11 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowy linii kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 18/12, 18/29, 27, 28/2, 29/1, 29/2, 31/2, 31/4, 34, 35, 36, 39 obręb Włocławek KM 94; dz. nr 1/5, 1/8, 1/9, 2 obręb Włocławek KM 95; dz. nr 1/5, 1/8, 1/9, 2 obręb Włocławek KM 95; dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 2/1, 2/3, 2/6, 2/10, 3/6, 3/14, 3/16, 6/2 obręb Włocławek KM 99/1 w ulicy Płockiej we Włocławku. 11:09 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Łączne Sprawozdania Finansowe Gmina Miasto Włocławek za 2020 r 11:00 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 194/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, działka nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. 10:31 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 193/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 10:09 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie nr 191/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie powołania osób do składu wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego na kadencję w latach 2021 – 2024. 08:46 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5 dz. nr 137 KM 55 08:13 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 3 dz. nr 141 KM 55 08:10 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. 08:08 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Chopina 16 dz. nr 65/11 KM 82. 08:05 14-05-2021 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 693 694 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>