Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną, budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania: „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona południowa”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 20.11.2020
  • Data składania ofert 07.12.2020
  • Godzina składania ofert 9:45
  • Data otwarcia ofert 07.12.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek
  • Numer UZP/TED 612896-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian