Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
GMK23 – Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek/ Miasta na Prawach Powiatu / Skarbu Państwa Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
KM-01Rejestracja nowego pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01a Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01b Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01c Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01d Profesjonalna rejestracja pojazdów Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-01e Wyrejestrowanie pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02 Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02a Wpisywanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT,) Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02b Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na wniosek właściciela pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02c Tablice rejestracyjne: utrata, zniszczenie, dodatkowa na bagażnik. Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02d Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany. Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-02e Zmiana nazwiska, adresu, rodzaju pojazdu oraz inne zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-03 Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) Wydział Komunikacji Szczegóły
KM-03a Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem Wydział Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »