Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
G10 – Konto dla rzeczoznawcy majątkowego – moduł „Dane RCiWN” Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
S40 – Wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach rolniczych Wydział Środowiska Szczegóły
S39 – Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych Wydział Środowiska Szczegóły
ST09 – Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Wydział Sportu i Turystyki Szczegóły
GOK08 – decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymanie psów rasy chart oraz ich mieszańców. Wydział Gospodarki Komunalnej Szczegóły
KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
KM02A – Profesjonalna rejestracja pojazdów Wydział Komunikacji Szczegóły
RM12 – Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Wydział Rozwoju Miasta Szczegóły
GMK23 – Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na wynajem Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
GOK07– Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydział Gospodarki Komunalnej Szczegóły
GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
MZON07- Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON06-Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON05-Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
MZON04-Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »