Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
NKI.GK06 – Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
NKI.GK05 – Wpis/zmiana wpisu/wykreślenie – Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
NKI.GK04 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
NKI.GK03 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
NKI.GK02 – Decyzja zezwalająca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
NKI.GK01 – Decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji Szczegóły
DT02 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
KM14 – Usuwanie pojazdów z dróg miasta Wydział Komunikacji Szczegóły
FN11 – Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym Wydział Finansów Szczegóły
FN10 – Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym Wydział Finansów Szczegóły
G10 – Konto dla rzeczoznawcy majątkowego – moduł „Dane RCiWN” Wydział Geodezji i Kartografii Szczegóły
S40 – Wydawanie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach rolniczych Wydział Środowiska Szczegóły
S39 – Potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych Wydział Środowiska Szczegóły
ST09 – Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Wydział Sportu i Turystyki Szczegóły
KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu Wydział Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 12 13 14 »