Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
14.10.2020 30.10.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku – II postępowanie Szczegóły
12.10.2020 27.10.2020 Wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych 230/400 V w budynku Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół Nr 3 Szczegóły
06.10.2020 21.10.2020 Przebudowa ulicy Planty II ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Przebudowa dróg powiatowych oraz przebudowa ulicy Zimowej ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych z podziałem na 2 zadania Szczegóły
29.09.2020 07.10.2020 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO” – II postępowanie. Szczegóły
22.09.2020 07.10.2020 Przebudowa ul. Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Szczegóły
16.09.2020 01.10.2020 Sport i rekreacja. Projekt zdrowe Zazamcze z podziałem na 2 zadania Szczegóły
15.09.2020 23.09.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”. Szczegóły
10.09.2020 18.09.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Szczegóły
10.09.2020 25.09.2020 Budowa przejazdu pożarowego, zatok postojowych dla samochodów osobowych, przebudowa istniejącego ogrodzenia, remont nawierzchni zjazdu z ulicy Kraszewskiego w ramach zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku Szczegóły
07.09.2020 22.09.2020 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja” Szczegóły
07.09.2020 21.09.2020 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy” Szczegóły
03.09.2020 18.09.2020 Termomodernizacja oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynków oświaty z podziałem na 2 zadania Szczegóły
27.08.2020 15.09.2020 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 część „B” o pumptrack – III postępowanie Szczegóły
20.08.2020 31.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – II postępowanie Szczegóły
20.08.2020 14.09.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »