Uchwała Nr 11/D/2018 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2018r. (pismo Nr RIO-SO10-4213-15/D/2018) w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok (po zmianach).

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2018 rok (po zmianach).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian