UCHWAŁA NR XXIII/107/2016 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta Włocławek
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.08.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.09.2016
  • Data wejścia w życie 23.09.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 08.09.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2016.3069
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3069
  • Nr aktu prawnego XXIII/107/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 296) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian