Uchwała nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.08.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.09.2017
  • Data wejścia w życie 20.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.09.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.3372
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3372
  • Nr aktu prawnego XXXIII/100/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573), art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 poz.730, poz. 935)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian