Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.12.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2017.5084
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5084
  • Nr aktu prawnego XXXVI/173/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800),
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian