W dniu 04 czerwca br. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11 we Włocławku.

W dniu 04 czerwca br. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
 2. otwarcie obrad,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
 5. zmiany do porządku obrad.
 6. Opinia do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za rok 2017”.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016-2019”.
 8. Informacja na temat oceny stanu obiektów objętych ochroną konserwatorską w mieście.
 9. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów Dni Włocławka 2018.
 10. Informacja na temat planowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.
 11. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku za 2017 rok.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian