W dniu 15 października 2018 r. o godzinie 9.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji.

W dniu 15 października 2018 r. o godzinie 9.30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji.

Porządek obrad:  

  1. Sprawy organizacyjne

a) otwarcie obrad
b) stwierdzenie quorum.
c) przyjęcie protokołu nr 9/2018 z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 31 sierpnia 2018r.
d) zgłoszenie zmian do porządku obrad Komisji.

  1. Opinia do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku poprzez zmianę siedziby z ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku na ul. Wojska Polskiego 27 we Włocławku.
  2. Wolne wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian