W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca br. o godzinie 10:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca br. o godzinie 10:30 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 4 z dnia 4 czerwca 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad Komisji.
  4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian