W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 12 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne

  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 5/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.
  • zmiany porządku obrad

2. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

3. Analiza sprawozdania z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławka.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian