W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20 listopada 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Kultury i Sportu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 20  listopada 2017r. o godz. 1100  w siedzibie Urzędu Miasta  Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 7/2017 z dnia 23 października 2017r.
  • zmiany porządku obrad
  1. Projekt budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok.
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
  3. Informacja dotycząca przygotowań do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek w zakresie edukacji.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian