W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że pomiędzy 23 września 2019 r., a 04 października 2019 r. w godzinach urzędowania każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  informujemy, że pomiędzy 23 września 2019 r., a 04 października 2019 r. w godzinach urzędowania każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie  uwzględniony.

Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro, pok. 5,6,9,11. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy   w spisie.

Informacje

Rejestr zmian