„Wesoły grudzień – zbliżają się święta” oferta złożona przez Akademię Rozwoju Twórczości i Kreatywności.

Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19) na formularzu uwag stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 237/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r.

Druki można pobrać w wersji papierowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19, lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy  (uproszczony) – oferty w trybie pozakonkursowym”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian