Wniosek (202/wnio/2021)

  • Nr karty/rok 202/wnio/2021
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji (202/wnio/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek (202/wnio/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku kotłowni gazowej na jeden kocioł o mocy 550 kW z kominem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.653.2021
  • Dokument wytworzył D & R Dispersions and Resins Sp. z o.o. reprezentowana przez Panią Grażynę Adamską
  • Data dokumentu 15.11.2021
  • Dokument zatwierdził nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian