Wniosek (43/wnio/2018)

  • Nr karty/rok 43/wnio/2018
  • Rodzaj dokumentu wniosek o wydanie decyzji (43/wnio/2018)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Wniosek (43/wnio/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dotyczy budowy budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na działce nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie, Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.AB.6740.125.2018
  • Dokument wytworzył Indorama Ventures Poland Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 26.02.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian