Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (126/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 126/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek (126/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (126/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej LISEK II o mocy do 0,95 MW i powierzchni do 2 ha, trafostacji, przyłączy do linii S/N, konwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce nr 244, położonej w obrębie ew. 0009 Lisek, gmina Fabianki.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie, gmina Fabianki,
  • Znak sprawy S.6220.72.2020
  • Dokument wytworzył SOLMA Mirosław Wojciechowski Nowy Ciechocinek 20F, 87-720 Ciechocinek
  • Data dokumentu 16.09.2020
  • Dokument zatwierdził Mirosław Wojciechowski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.09.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.10.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian