Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (162/wnio/2021)

  • Nr karty/rok 162/wnio/2021
  • Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji (162/wnio/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (162/wnio/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji do produkcji profili okienno-drzwiowych z polichlorku winylu (PCW) eksploatowanej na terenie Salamander Window & Door Systems SA, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy S. 6221.7.2021
  • Dokument wytworzył Salamander Window & Door Systems SA, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 01.06.2021
  • Dokument zatwierdził Prezes Zarządu Dyrektor Paweł Smoliński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.09.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. 3-go Maja 22, I piętro pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian