Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (163/wnio/2021)

  • Nr karty/rok 163/wnio/2021
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (163/wnio/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (163/wnio/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Długiej 27 (dz. nr 146 obręb Włocławek KM 55).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko - pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.446.2021
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”
  • Data dokumentu 08.09.2021
  • Dokument zatwierdził Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.09.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-62
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.09.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian